גירסא להדפסה

חמצן- נתונים פיזיקליים

נוסחה כימית

-

O2

משקל מולקולארי

-

32.0

נפח סגולי

מ"מ לק"ג ( ב- 1 בר 20ºc )

0.75

טמפרטורת הרתיחה

ºc (ב- 1 בר)

-183.0

טמפרטורת הקיפאון

ºc

-218.8

צפיפות הגז

ק"ג למ"מ  ( ב- 1 בר 15ºc )

1.337

צפיפות הנוזל

ק"ג לליטר (בטמפרטורת הרתיחה)

1.142

משקל סגולי

(אוויר= 1)

1.108

הטמפרטורה הקריטית

ºc

-118.6

הלחץ הקריטי

בר

50.4

תחומי הבעירה (באוויר)

-

לא דליק

טמפרטורת ההדלקה העצמית

-

לא דליק

התפשטות נפחית

(נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)

1:854

ריח

-

אין ריח

צבע הגז

-

אין צבע

צבע הנוזל

-

כחול בהיר

מספר זיהוי האו"מ

-

גז 1072

נוזל 1073

קוד פעולות חירום

-

 2S גז

נוזל 2P