גירסא להדפסה

ארגון- נתונים פיזיקליים

נוסחה כימית

-

Ar

משקל מולקולארי

-

39.9

נפח סגולי

מ"מ לק"ג (ב- 1 בר 20ºc)

0.60

טמפרטורת הרתיחה

ºc (ב- 1 בר)

-185.9

טמפרטורת הקיפאון

ºc

-189.4

צפיפות הגז

ק"ג למ"מ (ב- 1 בר 15ºc)

1.669

צפיפות הנוזל

ק"ג לליטר (בטמפרטורת הרתיחה)

1.395

משקל סגולי

(אוויר= 1)

1.383

הטמפרטורה הקריטית

ºc

-122.3

הלחץ הקריטי

בר

38.4

תחומי הבעירה (באוויר)

-

לא דליק

טמפרטורת ההדלקה העצמית

-

לא דליק

התפשטות נפחית

(נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)

1:836

ריח

-

אין ריח

צבע הגז

-

אין צבע

צבע הנוזל

-

אין צבע

מספר זיהוי האו"מ

-

גז 1006

נוזל 1951

קוד פעולות חירום

-

 2T גז

נוזל 2T