גירסא להדפסה

הליום- נתונים פיזקליים

נוסחה כימית

-

He

משקל מולקולארי

-

4.0

נפח סגולי

מ"מ לק"ג ( ב- 1 בר 20ºc)

5.99

טמפרטורת הרתיחה

ºc (ב- 1 בר)

-269.0

טמפרטורת הקיפאון

ºc

-271.4

צפיפות הגז

ק"ג למ"מ (ב- 1 בר 15ºc)

0.167

צפיפות הנוזל

ק"ג לליטר (בטמפרטורת הרתיחה)

0.125

משקל סגולי

(אוויר= 1)

0.138

הטמפרטורה הקריטית

ºc

-268.0

הלחץ הקריטי

בר

2.28

תחומי הבעירה (באוויר)

-

לא דליק

טמפרטורת ההדלקה העצמית

-

לא דליק

התפשטות נפחית

(נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)

1:749

ריח

-

אין ריח

צבע הגז

-

אין צבע

צבע הנוזל

-

אין צבע

מספר זיהוי האו"מ

-

גז 1046

נוזל 1963

קוד פעולות חירום

-

 2T גז

נוזל 2T