למידע נוסף:
1. G-06.002 rev G gas mixtures
 
גירסא להדפסה

תערובות- מפרט