גירסא להדפסה

כללי בטיחות לגזים דחוסים בגלילי לחץ גבוה- אחסון

 
1. גלילים יש לאכסן במחסן או מבנה הבנוי במיוחד למטרה זו ואשר חייב להיות מאוורר היטב ומוצל.

2. גלילים יש לאכסן באתר המרוחק ממקורות חום ובעירה, ואשר אין בו סיכוני אש.

3. מחסן/אתר גלילים יישמר בנפרד והגישה אליו תוגבל לאנשים מוסמכים בלבד.
    את המחסן או האתר יש לסמן בברור כמחסן גלילים, תוך הצבת שלטי אזהרה מתאימים
    (כגון: "אסור לעשן" וסימון מס' או"מ).

4. יש לאסור בהחלט את העישון או השימוש בלהבה פתוחה באזור אחסון הגלילים ובסביבתו.

5. גלילים יש לאחסן במצב אנכי ולקבע למניעת נפילתם.
    ברזי הגלילים חייבים להיות סגורים היטב ויש לכסות את פתח הברז באמצעות כיפה או מכסה.

6. על הגלילים יש להגן מפני חלודה, תנאי מזג אויר קיצוניים וחשיפה לקרני שמש ישירות.

7. יש לאחסן גלילים מלאים בנפרד מגלילים ריקים.
    גלילים מלאים יש לסדר כך שתחילה ינוצל המלאי הישן ביותר (FIFO).

8. גלילי גז יש לאחסן באזור האחסון, לפי סוגיהם (אינרטי, מחמצן וכו'…)

9. גלילים המכילים חמצן יופרדו מגזים דליקים באמצעות מחיצה חסינת אש.

10. יש לצמצם עד למינימום הכרחי את הכמויות המאוחסנות של גזים דליקים או רעילים.

11. גלילים המכילים גזים דליקים יאוחסנו במרחק מחומרים דליקים אחרים.

12. את הגלילים המאוחסנים יש לבדוק בפרקי זמן סדירים לבחינת מצבם הכללי ודליפות.
      גלילים יש להחזיר לידי הספק לפני מועד הבדיקה התקופתית.
13. לפני כל כניסה לאזור אחסון המכיל גזים דליקים או רעילים יש לערוך בדיקה לזיהוי נוכחותם
      של גזים דליקים או רעילים באוויר.