גירסא להדפסה

אופן הטיפול והשימוש בגזים דחוסים בגלילי לחץ גבוה

 
1. לבש כפפות מגן, ונעל נעלי עבודה.

2. אסור להרים גליל באמצעות הכיפה או המגן.

3. השתמש בעגלת גלילים או אמצעי מתאים אחר להובלת גלילים. אף למרחק קצר.

4. השאר כיפות המגן של הברזים במקומם עד אשר הגליל יעוגן על ידי חיזוקו לקיר,
    או ימוקם במעמד גלילים ויהיה מוכן לשימוש.
5. השתמש במשקפי מגן ובמגן פנים מתאימים. הבחירה בין משקפי מגן, משקפי מגן כימיים,
    או מגן פנים בגודל מלא, תלויה בטיב הגז ובלחץ בו הוא נתון.

6. במקרה של גז רעיל וודא כי מכשיר הנשמה ימצא בקרבת מקום.

7. בדוק אם יש דליפות גז, באמצעות מי סבון. במקרה של גז רעיל,
    עיין בנהלים המיוחדים כפי שנמסרו על ידי היצרן.

8. וודא כי קיימת אספקת מים נאותה לצורך עזרה ראשונה וכיבוי אש.

9. השתמש באמצעים מתאימים לויסות הלחץ בכל הגלילים בשעה שגז מועבר
    אל מערכות המיועדות ללחצים הנמוכים יותר מלחץ הגז בגליל.

10. לפני חיבור הגליל לשימוש, וודא כי נמנעה זרימה חוזרת מהמערכת לתוך הגליל.

11. לפני חיבור הגליל, בדוק את מערכת הגז כולה כדי לוודא כי היא תואמת את לחץ
      העבודה ועשויה מחומרים מתאימים.

12. וודא כי כל מערכות החשמל באזור מתאימות לתפעול בנוכחות גז.

13. אין להשתמש בלהבה פתוחה או במכשירי חימום חשמליים להעלאת הלחץ בגליל.

14. אין לדחוס מחדש גז או תערובת גזים מתוך גליל אחד למשנהו.

15. אסור להעביר גזים בין גלילים.

16. אין להשתמש בגלילים בתור גלגלים או תומכים, או לכל מטרה אחרת פרט לאחסון
      הגז כפי שהוא סופק.
17. אין לאפשר לשמן, גריז, או חומר דליק אחר, לבוא במגע עם ברזים או גלילים המכילים
      חמצן או חומרים מחמצנים אחרים.

18. יש לשמור על ניקיון פתחי ברז הגליל, תוך מניעת מגע עם חומרים מזהמים, במיוחד שמן ומים.

19. אין לחשוף גלילים להלם מכני העלול לגרום נזק לברזים או לאבזרי הבטיחות שלהם.

20. אין לנסות לתקן ברזי גליל או אבזרי פריקת לחץ.

21. יש לסגור את ברז הגליל לפרקי זמן בהם אין שימוש בגז, אף אם הגליל עדיין מחובר לצנרת
      או לציוד.

22. הברג למקומה את כיפת הגליל מיד עם ניתוק הגליל מהציוד.