גירסא להדפסה
שווק ומכירות
 

שם

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

אבי קירס

סמנכ"ל שיווק ומכירות

04-6174521

kires@oxar.co.il

מרינה

מזכירת שיווק

04-6174500/521

דוד רהב

מנהל מכירות

04-6069603

052-2810720

rahav@oxar.co.il

 
אנטון סורקין

 

מנהל מכירות

 
052-2858278

 

sorkina@oxar.co.il

אבי בלוטמן

מנהל מכירות

04-6174500/552

052-6224651

Avib@oxar.co.il

 

 

 

 

 

טלפון חרום

-

04-6174500

-