הליום
גז אציל (He) הנפוץ בטבע, בעל משקל סגולי נמוך מהאוויר. מתאפיין בנקודת היתוך נמוכה מאד ולכן ניתן להגיע אתו לטמפרטורה קרובה לאפס המוחלט (270ºC-), בלי שיהפוך למוצק.
 
 
מפעלי חמצן וארגון בע”מ | תנאי שימוש | יצירת קשר