פניות כלליות:

שירות לקוחות:

לדיווח תופעות לוואי

אציטילן

יישומים באציטילן

בטיחות

א. גז דליק , יוצר בקלות תערובת נפיצה. תחום ריכוזו הנפיץ באוויר – 2-81% בנפח. ב. אין להרשות , בצד הלחץ הנמוך של הווסת, עליית לחץ האצטילן הגזי מעל 1.5 אטמוספירות.
ג. אין להשתמש לחיבורים באצטילן העשויים מנחושת נקייה. אין להשתמש בהלחמות כסף למטרות תיקון.
ד. יש למנוע מגע בין כספית ואבץ לבין אצטילן.
ה. גלילי האצטילן יאוחסנו במצב זקוף , עם השסתום כלפי מעלה.
ו. אין להעביר אצטילן מגליל אחד למשנהו ואין לערבבו עם כל גז אחר.
ז. יש להוציא מן הגליל את גז האצטילן באיטיות.
ח. במקרה של התחממות – יתר של גליל אצטילן, יש לקררו בזרם – מים, בשפע.
ט. כאשר פורצת להבה בסביבת וסת הלחץ של הגליל , יש לסגור מיד את שסתום הגליל ( במידת האפשר ).
י. בגמר העבודה, חובה להשאיר בגליל האצטילן , לחץ של 1/2 אטמוספירה בחורף ו – 1 אטמוספירה בקיץ. יא. מומלץ להשתמש בבולמי להבה ייעודיים לגז זה.

גיליון בטיחות


מחפש פתרון?

נשמח להציע את הפיתרון הנכון על פי דרישותיכם.

  03-3741188    

אפליקצית המרת גזים זמינה להורדה בחינם בחנויות האפליקציה