פניות כלליות:

שירות לקוחות:

לדיווח תופעות לוואי

בסקטור הרפואי משמש בעיקר לשימור רקמות ביולוגיות (זרע, עוברים, מוח עצם, עור ועוד) בתחום המזון משמש להקפאת מוצרי מזון לצורך הארכת חיי המדף שלהם. סקטור נוסף, הוא מתכת ותעופה, שם נמצא החנקן בשימוש בעיקר לקירור מערכות או להקפאת חלקי מתכת, המחייבים סיבולת אפסית לפני השחלתם לתוך המרכיב העיקרי (בעיקר חלקי מטוסים).  ניתן גם למצוא אתו כגז חשוב במלכודות קור וביחידות בחישה וטחינה בסקטור הכימי והפרמצבטי.

 

למידע נוסף:

אתר קיסריה 

pdfTOF - 406 - ver C - עלון למשתמש - חנקן רפואי נוזלי

אפליקצית המרת גזים זמינה להורדה בחינם בחנויות האפליקציה